เก็นจิ เก็นบุตซึแห่งการร่วมเป็นพนง.โตโยต้า

toyota-056

ถัดจากความท้าทายและไคเซ็นคราวนี้ก็มีถึง DNA ตัวที่ 3 ที่ทาง Toyota ถือว่ามีความพิเศษหลายๆไม่น้อยไปกว่า DNA สองตัวที่กล่าวมาแล้วซึ่งก็คือ เก็นจิ เก็นบุตซึ” (Genchi Genbutsu) นั่นเองครับ

               เก็นจิ เก็นบุตซึ นั้นเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่โตโยต้าทุกคนล้วนแล้วแต่รับรู้ดีว่ามันเป็นเทคนิคสืบหาความจริงจากต้นตอแหล่งกำเนิดสำหรับได้ความชัดแจ้งพร้อมด้วยจะอาจสามารถสร้างการประเมินพร้อมด้วยช่วยให้บรรลุจุดหมายได้อย่างว่องไวพร้อมด้วยฉับไวโดยเก็นจิ เก็นบุตซึนั้นจะจะประกอบไปอีกด้วยขั้นตอนการหาข้อเท็จจริงและเลือกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา, ขั้นตอนการทำฉันทามติหรือมติที่เป็นเอกฉันท์อย่างมีศักยภาพ, ขั้นตอนการมีพันธะสัญญาหรือพันธกิจเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งรวมความง่ายๆ แล้วเจ้ายุทธวิธีเก็นจิ เก็นบุตซึ ที่ทาง Toyota คิดขึ้นไปมานั้นก็คือหลักที่ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปเลือก เจาะลึกถึงแหล่งต้นตอของปัญหาอันจะน่าจะช่วยให้สามารถแก้อุปสรรคได้ตรงจุดอย่างแม่นยำ ฉับไว นั่นเองครับผม

               เพื่อที่จะตัวอย่างของ เก็นจิ เก็นบุตซึ ที่มีการยกตัวอย่างในหนังสือ Toyota Way ที่ส่งผลให้ผมเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็เป็นการที่บริษัทมารดาออกกฏเหล็กให้ผู้บริหารของโตโยต้าทุกคน ทุกประเทศ ต้องออกตลาดสำหรับไปเจอกับ dealer ที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกเดือนเพื่อให้ที่ผู้บริหารเหล่านั้นจะอาจจะได้เห็นถึงลักษณะปัญหาที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่เพียงรายงานทางหน้ากระดาษเท่านั้นซึ่งการที่ผู้บริหารได้เข้าไปสัมผัสคลุกคลีโดยตรงนี้เองจึงทำให้โตโยต้าสามารถรับรู้ถึงอุปสรรคหรือว่าความอยากได้ของลูกค้าได้ก่อนเจ้าต่างๆ พร้อมด้วยสามารถนำไปอัพเดทปรับปรุงให้ตรงใจผู้ใช้ได้ทันเวลา